כיצד לשכפל פוסטים, דפים וסוגי פוסטים מותאמים אישית (CPT) ללא שימוש בתוסף

רוצה לקבל עדכונים?

במדריך הבא אנו נסביר כיצד לשכפל פוסטים, דפים וסוגי פוסטים מותאמים אישית (CPT) ללא שימוש בתוסף אלא באמצעות מקטע קוד שכתבנו עבור הפונקציה הנדרשת.

האפשרות לשכפל פוסטים בוורדפרס היא סופר שימושית, בעיקר כאשר עובדים עם הרבה פוסטים דומים ובמיוחד אם לפוסטים יש אותם ערכי שדות מותאמים אישית.

זה אומר שאין צורך להזין מחדש שדות מותאמים אישית, תגיות פוסטים וקטגוריות בכל פעם.

זה מאוד פשוט להשיג את זה באמצעות הקוד הבא, יש להכניס אותו לקובץ ה-functions.php של ערכת הנושא הנוכחית או תבנית הבת או לפלאגין מותאם אישית.

/**
 * @author  Digitizer
 * @url   https://www.digitizer.co.il/post-duplicator 
 */

// Add the duplicate link to action list for post_row_actions
// for "post" and custom post types
add_filter( 'post_row_actions', 'dz_duplicate_post_link', 10, 2 );
// for "page" post type
add_filter( 'page_row_actions', 'dz_duplicate_post_link', 10, 2 );


function dz_duplicate_post_link( $actions, $post ) {

	if( ! current_user_can( 'edit_posts' ) ) {
		return $actions;
	}

	$url = wp_nonce_url(
		add_query_arg(
			array(
				'action' => 'dz_duplicate_post_as_draft',
				'post' => $post->ID,
			),
			'admin.php'
		),
		basename(__FILE__),
		'duplicate_nonce'
	);

	$actions[ 'duplicate' ] = '<a href="' . $url . '" title="Duplicate this item" rel="permalink">Duplicate</a>';

	return $actions;
}

/*
 * Function creates post duplicate as a draft and redirects then to the edit post screen
 */
add_action( 'admin_action_dz_duplicate_post_as_draft', 'dz_duplicate_post_as_draft' );

function dz_duplicate_post_as_draft(){

	// check if post ID has been provided and action
	if ( empty( $_GET[ 'post' ] ) ) {
		wp_die( 'No post to duplicate has been provided!' );
	}

	// Nonce verification
	if ( ! isset( $_GET[ 'duplicate_nonce' ] ) || ! wp_verify_nonce( $_GET[ 'duplicate_nonce' ], basename( __FILE__ ) ) ) {
		return;
	}

	// Get the original post id
	$post_id = absint( $_GET[ 'post' ] );

	// And all the original post data then
	$post = get_post( $post_id );

	/*
	 * if you don't want current user to be the new post author,
	 * then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;
	 */
	$current_user = wp_get_current_user();
	$new_post_author = $current_user->ID;

	// if post data exists (I am sure it is, but just in a case), create the post duplicate
	if ( $post ) {

		// new post data array
		$args = array(
			'comment_status' => $post->comment_status,
			'ping_status'  => $post->ping_status,
			'post_author'  => $new_post_author,
			'post_content'  => $post->post_content,
			'post_excerpt'  => $post->post_excerpt,
			'post_name'   => $post->post_name,
			'post_parent'  => $post->post_parent,
			'post_password' => $post->post_password,
			'post_status'  => 'draft',
			'post_title'   => $post->post_title,
			'post_type'   => $post->post_type,
			'to_ping'    => $post->to_ping,
			'menu_order'   => $post->menu_order
		);

		// insert the post by wp_insert_post() function
		$new_post_id = wp_insert_post( $args );

		/*
		 * get all current post terms ad set them to the new post draft
		 */
		$taxonomies = get_object_taxonomies( get_post_type( $post ) ); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");
		if( $taxonomies ) {
			foreach ( $taxonomies as $taxonomy ) {
				$post_terms = wp_get_object_terms( $post_id, $taxonomy, array( 'fields' => 'slugs' ) );
				wp_set_object_terms( $new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false );
			}
		}

		// duplicate all post meta
		$post_meta = get_post_meta( $post_id );
		if( $post_meta ) {

			foreach ( $post_meta as $meta_key => $meta_values ) {

				if( '_wp_old_slug' == $meta_key ) { // do nothing for this meta key
					continue;
				}

				foreach ( $meta_values as $meta_value ) {
					add_post_meta( $new_post_id, $meta_key, $meta_value );
				}
			}
		}

		// finally, redirect to the edit post screen for the new draft
		// wp_safe_redirect(
		// 	add_query_arg(
		// 		array(
		// 			'action' => 'edit',
		// 			'post' => $new_post_id
		// 		),
		// 		admin_url( 'post.php' )
		// 	)
		// );
		// exit;
		// or we can redirect to all posts with a message
		wp_safe_redirect(
			add_query_arg(
				array(
					'post_type' => ( 'post' !== get_post_type( $post ) ? get_post_type( $post ) : false ),
					'saved' => 'post_duplication_created' // just a custom slug here
				),
				admin_url( 'edit.php' )
			)
		);
		exit;

	} else {
		wp_die( 'Post creation failed, could not find original post.' );
	}

}

/*
 * In case we decided to add admin notices
 */
add_action( 'admin_notices', 'rudr_duplication_admin_notice' );

function rudr_duplication_admin_notice() {

	// Get the current screen
	$screen = get_current_screen();

	if ( 'edit' !== $screen->base ) {
		return;
	}

  //Checks if settings updated
  if ( isset( $_GET[ 'saved' ] ) && 'post_duplication_created' == $_GET[ 'saved' ] ) {

		 echo '<div class="notice notice-success is-dismissible"><p>Post copy created.</p></div>';
		 
  }
}

זה הכל! פשוט וקל ועובד מצויין 🙂 מקווים שזה תרם לכם

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
פינטרסט
וואצאפ
העתקה

מאמרים נוספים

כניסה